Norsk Barneblad har brukt Medievekst sitt abonnementssystem i mange år. Det fungerer godt for oss. Ikkje minst er vi glade for god og rask support når vi treng det.