Piscus

Innkjøpsverktøyet for fiskerinæringen i Norge!

Piscus.no består av norske aktører innenfor:

  • – Fiskeoppdrett
  • – Fangstnæringen
  • – Fiskeforedling
  • – Sjømateksportører
  • – Havnevesen

I tillegg finner du et fyldig produktregister med leverandørene til fiskerinæringen.